menu
Witamy

o konferencji

MIASTO
EKO-
SYSTEMEM
KULTURY

15 trendów, 17 autorów i jeden wspólny mianownik – odbiorca kultury. Krakowskie Biuro Festiwalowe razem z THINKTANK przedstawiają wyjątkową publikację – Trendbook. Nastaw się na kulturę. Eksperci – badacze, kulturoznawcy, managerowie, a także analitycy trendów – opisują w nim kierunki, w których podąża kultura. Zaproszenie do współpracy przy wydawnictwie przyjęli m.in. Zuzanna Skalska, Małgorzata Bonikowska, Charles Landry i Jacek Wasilewski.

Rozeznanie w świecie ułatwia badanie trendów – to dzięki niemu jesteśmy na bieżąco. Jednocześnie dzięki łatwemu dostępowi do mediów wszyscy jesteśmy dziś i obserwatorami, i współtwórcami trendów nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy. W tym natłoku możliwości warto więc umieć wychwytywać oraz analizować mody i tendencje. Wówczas dopiero da się z nich mądrze skorzystać.

„Krakowskie Biuro Festiwalowe od 20 lat angażuje się w rozwój kultury, a także społeczeństwa, które w tej kulturze uczestniczy. Nowoczesna instytucja kultury powinna dzielić się tym doświadczeniem, dlatego też razem z THINKTANK stworzyliśmy wydawnictwo, które pozwala wybiegać myślami w przyszłość, daje możliwość kreowania nowoczesnych polityk kulturalnych i tworzenia wydarzeń atrakcyjnych. Wydarzeń, w których publiczność będzie chciała uczestniczyć, gdyż będą stanowić dla niej nie tylko rozrywkę, ale także wartość merytoryczną” – mówi Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Trendbooku poruszamy m.in. problem fake news’ów i odpowiedzialności za słowo, analizujemy model nowoczesnego partnerstwa między kulturą a biznesem, badamy temat dystrybucji kultury w erze Big Data, ale także zwracamy się w stronę lokalności, work-life balance i kultury włączania.

„Świat, w którym żyjemy podlega obecnie intensywnym zmianom. Globalizacja, informatyzacja, urbanizacja to najważniejsze zjawiska ostatnich dekad. Zmiany widoczne są również w kulturze. Warto przyglądać się trendom, które będą kształtować «zachodnią cywilizację» do 2050 roku oraz opracowywać rekomendacje, jak do nich podejść, aby im sprostać” – mówi Małgorzata Bonikowska, współzałożycielka ośrodka THINKTANK i prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz THINKTANK nie tylko śledzą i próbują analizować trendy, ale mają też ambicję je tworzyć – do czego zachęcamy również czytelników Trendbooka. Zaangażowanie i aktywna partycypacja z pewnością przyczyniają się do rozwoju kultury, co dla nas wszystkich – zarówno jej twórców, jak i odbiorców – stanowi wymierną korzyść i źródło satysfakcji.

Ten cel przyświecał też konferencji Dźwigacze Kultury, która odbyła się 4-5 października 2017 w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Trendbook powstał z inspiracji tym wydarzeniem, a były to dwa dni wypełnione panelami, warsztatami i wykładami z udziałem specjalistów z zakresu marketingu, sponsoringu, PR i zarządzania w kulturze. Ideą dwudniowej konferencji było przede wszystkim spotkanie osób zajmujących się – w różnym aspekcie i na różnym etapie – organizacją wydarzeń kulturalnych oraz wspierających ich w tym partnerów. „Chcemy zwrócić się w stronę menedżerów, animatorów, biznesu i partnerów – ludzi, którzy zajmują się tworzeniem kultury oraz tych, którzy ją wspierają – by dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i zachęcić ich do zaprezentowania własnych” – mówiła przed konferencją Magdalena Łukasik, zastępca dyrektora KBF ds. marketingu.

W 1997 roku powstała miejska instytucja kultury, powołana w związku z przyznaniem Krakowowi – wspólnie z 8 innymi miastami kontynentu – tytułu Europejskiego Miasta Kultury. Biuro Festiwalowe Kraków 2000, które udowodniło swą przydatność dla miasta i stało się prekursorską miejską jednostką w skali Polski, kontynuowało i rozwijało działalność również po roku 2000.

Od tego czasu wiele się zdarzyło: zmianie uległa nazwa i adres biura, a jego zakres działania rozszerzył się o liczne aspekty – od sieci informacji miejskiej poprzez Krakow Film Commission, aż po koordynację wydarzeń Krakowa – Miasta Literatury UNESCO i zarządzanie Centrum Kongresowym ICE Kraków. Nie zmieniły się jednak wartości, na których biuro buduje swoją profesjonalną działalność, potwierdzając nieustannie przydatność dla miasta i mieszkańców. Także dzięki temu w 2017 roku Krakowskie Biuro Festiwalowe obchodziło swoje 20-lecie.

Od czerwca 2016 roku trwały prace nad programowaniem konferencji, która miała zaznaczyć tę ważną w historii instytucji cezurę. W toku spotkań i dyskusji wyłoniła się wspólna koncepcja całego zespołu KBF: chcieliśmy zwrócić się w stronę menedżerów kultury i biznesu – ludzi, którzy zajmują się administrowaniem kulturą oraz tych, którzy ją wspierają – by dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i zachęcić ich do zaprezentowania własnych.

Wykłady i sesje plenarne, panele i warsztaty wypełniające program konferencji Dźwigacze Kultury złożyły się na spójny obraz: wspólnie określiliśmy wyzwania stojące dziś przed organizatorami wydarzeń kulturalnych i ich partnerami, podjęliśmy także próbę zdefiniowania nurtów, jakie w najbliższych latach zdominują myślenie o kulturze – w skali państwa, miasta, lokalnej społeczności.

Konferencja Dźwigacze Kultury odbyła się w dniach 4 i 5 października 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Było to wydarzenie branżowe, na które Krakowskie Biuro Festiwalowe, obchodzące w tym roku jubileusz 20-lecia działalności – zaprosiło przedstawicieli instytucji kultury, agencji eventowych i biznesu. Istotnym założeniem programowym było wykorzystanie doświadczeń pracowników KBF oraz organizacyjnego i intelektualnego potencjału naszych partnerów: wierzymy, że transfer wiedzy jest ważnym czynnikiem rozwoju życia kulturalnego.

Grono zaproszonych ekspertów z różnych dziedzin przedstawiło swoje przemyślenia, które złożyły się na spójny obraz i pozwoliły wypracować stanowisko w kluczowych kwestiach: jak zarządzać kulturą, jak ją programować, jak radzić sobie w środowisku biznesu, jak biznes widzi swoje miejsce w kulturze, jak przewidywać trendy czy jak zarządzać publicznością.

Osobnym pasmem konferencyjnym była część poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa – Kraków chce dzielić się swoimi wyjątkowymi doświadczeniami z organizacji wielkoformatowych wydarzeń kulturalnych, a także z wydarzeń takich, jak strefa kibica w czasie UEFA Euro 2012 czy jedno z największych wydarzeń w Europie w 2016 roku – Światowe Dni Młodzieży.

prelegenci

ODBIORCA
KULTURY
PRZYSZŁO
-ŚCI

Edwin Bendyk

Małgorzata Bonikowska

THINKTANK

Rafał Chwała

Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art'n'Music Festival

Sławomir Czarnecki

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Mirosław Filiciak

Centrum Cyfrowe Projekt Polska i Creative Commons Polska

Jonathan Goodacre

The Audience Agency

Izabela Helbin

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Sławomir Idziak

Kinga Jakubowska

Fundacja Legalna Kultura

Iwona Jarzębska

Bank Millennium

Jan A.P. Kaczmarek

Transatlantyk Festival

Krzysztof Kramarz

Hotel Bukovina

Krzysztof Krukowski

EDF Polska

Edward Kuchta

Fundacja Bukovina / Grupa Autoremo

Andrzej Kulig

Miasto Kraków

Łukasz Kumecki

Fundacja TYTANO

Charles Landry

Krzysztof Lewandowski

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Faith Liddell

Festivals Edinburgh

Wiesław Likus

Holding Liwa

Jarosław Lipszyc

Fundacja Nowoczesna Polska

Magdalena Łukasik

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Agata Małkowska-Szozda

Press

Katarzyna Młynek

THINKTANK

Michał Nogaś

Krzysztof Olendzki

Instytut Adama Mickiewicza

Jan Ołdakowski

Muzeum Powstania Warszawskiego

Robert Piaskowski

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Marcin Poprawski

UAM

Robert Rozciecha

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Hanna Schönberg

Europejskie Centrum Kreatywności

Zuzanna Skalska

360Inspiration

Rafał Stanowski

Katarzyna Starowicz

Hard Rock Cafe Kraków

Bogna Świątkowska

Fundacja Bęc Zmiana

Artur Wabik

Anka Letycja Walicka

David Watt

Arts & Business Scotland

Marek Wysocki

Centrum Projektowania Uniwersalnego

Frank Zumbruch

Creative Commission Mannheim

program

PRZE-
MYSŁY
KREA-
TYWNE
09:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Otwarcie konferencji

10:10 – 11:00

Wykład inauguracyjny Zuzanny Skalskiej

Prelegenci:
 • Zuzanna Skalska / 360Inspiration
11:00 – 12:30

Odbiorca kultury przyszłości

Prelegenci:
 • Izabela Helbin / Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • Sławomir Czarnecki / Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
 • Jan A.P. Kaczmarek / Transatlantyk Festival
Moderator:
 • Michał Nogaś
12:30 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00 – 14:30

Miasto ekosystemem kultury

Prelegenci:
 • Faith Liddell / Festivals Edinburgh
 • Andrzej Kulig / Miasto Kraków
 • Rafał Chwała / Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art'n'Music Festival
 • Marek Wysocki / Centrum Projektowania Uniwersalnego
Moderator:
 • Małgorzata Bonikowska / THINKTANK
14:30 – 15:30

Lunch

17:45 – 19:15

Zarządzenie instytucjami kultury w Polsce i Europie

Prelegenci:
 • Krzysztof Olendzki / Instytut Adama Mickiewicza
 • Jan Ołdakowski / Muzeum Powstania Warszawskiego
Moderator:
 • Małgorzata Bonikowska / THINKTANK

lokalizacja

ODBIORCA
KULTURY
PRZYSZŁO
-ŚCI

Centrum Kongresowe
ICE Kraków

ul. Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków

Zdjęcie ICE Kraków

kontakt

MIASTO
EKO-
SYSTEMEM
KULTURY

organizatorzy

BIZNES
W
KULTURZE

organizatorzy

partner merytoryczny

partner technologiczny

partner dla Krakowa

partner warsztatów Cultural Skills Academy