menu
Witamy
04 – 05.10.2017
Centrum Kongresowe ICE Kraków
ODBIORCA
KULTURY
PRZYSZŁO
-ŚCI
zobacz program konferencji

o konferencji

MIASTO
EKO-
SYSTEMEM
KULTURY

W 1997 roku powstała miejska instytucja kultury, powołana w związku z przyznaniem Krakowowi – wspólnie z 8 innymi miastami kontynentu – tytułu Europejskiego Miasta Kultury. Biuro Festiwalowe Kraków 2000, które udowodniło swą przydatność dla miasta i stało się prekursorską miejską jednostką w skali Polski, kontynuowało i rozwijało działalność również po roku 2000.

Od tego czasu wiele się zdarzyło: zmianie uległa nazwa i adres biura, a jego zakres działania rozszerzył się o liczne aspekty – od sieci informacji miejskiej poprzez Krakow Film Commission, aż po koordynację wydarzeń Krakowa – Miasta Literatury UNESCO i zarządzanie Centrum Kongresowym ICE Kraków. Nie zmieniły się jednak wartości, na których biuro buduje swoją profesjonalną działalność, potwierdzając nieustannie przydatność dla miasta i mieszkańców. Także dzięki temu w 2017 roku Krakowskie Biuro Festiwalowe obchodzi swoje 20-lecie.

Od czerwca 2016 roku trwały prace nad programowaniem konferencji, która ma zaznaczyć tę ważną w historii instytucji cezurę. W toku spotkań i dyskusji wyłoniła się wspólna koncepcja całego zespołu KBF: chcemy zwrócić się w stronę menedżerów kultury i biznesu – ludzi, którzy zajmują się administrowaniem kulturą oraz tych, którzy ją wspierają – by dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i zachęcić ich do zaprezentowania własnych.

Wykłady i sesje plenarne, panele i warsztaty wypełniające program konferencji Dźwigacze Kultury złożą się na spójny obraz: wspólnie określimy wyzwania stojące dziś przed organizatorami wydarzeń kulturalnych i ich partnerami, podejmiemy także próbę zdefiniowania nurtów, jakie w najbliższych latach zdominują myślenie o kulturze – w skali państwa, miasta, lokalnej społeczności.

Konferencja Dźwigacze Kultury odbędzie się w dniach 4 i 5 października 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Będzie to wydarzenie branżowe, na które Krakowskie Biuro Festiwalowe, obchodzące w tym roku jubileusz 20-lecia działalności – zaprasza przedstawicieli instytucji kultury, agencji eventowych i biznesu. Istotnym założeniem programowym jest wykorzystanie doświadczeń pracowników KBF oraz organizacyjnego i intelektualnego potencjału naszych partnerów: wierzymy, że transfer wiedzy jest ważnym czynnikiem rozwoju życia kulturalnego.

Grono zaproszonych ekspertów z różnych dziedzin przedstawi swoje przemyślenia, które złożą się na spójny obraz i pozwolą wypracować stanowisko w kluczowych kwestiach: jak zarządzać kulturą, jak ją programować, jak radzić sobie w środowisku biznesu, jak biznes widzi swoje miejsce w kulturze, jak przewidywać trendy czy jak zarządzać publicznością.

Osobnym pasmem konferencyjnym będzie część poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa – Kraków chce dzielić się swoimi wyjątkowymi doświadczeniami z organizacji wielkoformatowych wydarzeń kulturalnych, a także z wydarzeń takich, jak strefa kibica w czasie UEFA Euro 2012 czy jedno z największych wydarzeń w Europie w 2016 roku – Światowe Dni Młodzieży.

prelegenci

ODBIORCA
KULTURY
PRZYSZŁO
-ŚCI

Edwin Bendyk

Małgorzata Bonikowska

THINKTANK

Rafał Chwała

Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art'n'Music Festival

Sławomir Czarnecki

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Mirosław Filiciak

Centrum Cyfrowe Projekt Polska i Creative Commons Polska

Jonathan Goodacre

The Audience Agency

Izabela Helbin

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Sławomir Idziak

Kinga Jakubowska

Fundacja Legalna Kultura

Iwona Jarzębska

Bank Millennium

Jan A.P. Kaczmarek

Transatlantyk Festival

Krzysztof Kramarz

Hotel Bukovina

Krzysztof Krukowski

EDF Polska

Edward Kuchta

Fundacja Bukovina / Grupa Autoremo

Andrzej Kulig

Miasto Kraków

Łukasz Kumecki

Fundacja TYTANO

Charles Landry

Krzysztof Lewandowski

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Faith Liddell

Festivals Edinburgh

Wiesław Likus

Holding Liwa

Jarosław Lipszyc

Fundacja Nowoczesna Polska

Magdalena Łukasik

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Agata Małkowska-Szozda

Press

Katarzyna Młynek

THINKTANK

Michał Nogaś

Krzysztof Olendzki

Instytut Adama Mickiewicza

Jan Ołdakowski

Muzeum Powstania Warszawskiego

Robert Piaskowski

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Marcin Poprawski

UAM

Robert Rozciecha

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Hanna Schönberg

Europejskie Centrum Kreatywności

Zuzanna Skalska

360Inspiration

Rafał Stanowski

Katarzyna Starowicz

Hard Rock Cafe Kraków

Bogna Świątkowska

Fundacja Bęc Zmiana

Artur Wabik

Anka Letycja Walicka

David Watt

Arts & Business Scotland

Marek Wysocki

Centrum Projektowania Uniwersalnego

Frank Zumbruch

Creative Commission Mannheim

program

PRZE-
MYSŁY
KREA-
TYWNE
09:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Otwarcie konferencji

10:10 – 11:00

Wykład inauguracyjny Zuzanny Skalskiej

Prelegenci:
 • Zuzanna Skalska / 360Inspiration
11:00 – 12:30

Odbiorca kultury przyszłości

Prelegenci:
 • Izabela Helbin / Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • Sławomir Czarnecki / Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
 • Jan A.P. Kaczmarek / Transatlantyk Festival
Moderator:
 • Michał Nogaś
12:30 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00 – 14:30

Miasto ekosystemem kultury

Prelegenci:
 • Faith Liddell / Festivals Edinburgh
 • Andrzej Kulig / Miasto Kraków
 • Rafał Chwała / Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art'n'Music Festival
 • Marek Wysocki / Centrum Projektowania Uniwersalnego
Moderator:
 • Małgorzata Bonikowska / THINKTANK
14:30 – 15:30

Lunch

17:45 – 19:15

Zarządzenie instytucjami kultury w Polsce i Europie

Prelegenci:
 • Krzysztof Olendzki / Instytut Adama Mickiewicza
 • Jan Ołdakowski / Muzeum Powstania Warszawskiego
Moderator:
 • Małgorzata Bonikowska / THINKTANK

lokalizacja

ODBIORCA
KULTURY
PRZYSZŁO
-ŚCI

Centrum Kongresowe
ICE Kraków

ul. Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków

Zdjęcie ICE Kraków

kontakt

MIASTO
EKO-
SYSTEMEM
KULTURY

organizatorzy

BIZNES
W
KULTURZE

organizatorzy

partner merytoryczny

partner technologiczny

partner dla Krakowa

partner warsztatów Cultural Skills Academy