menu
Witamy
13 listopada
2019

O wydarzeniu

Dźwigacze Kultury 2019

Czy CSR się opłaca?

W tym roku stawiamy takie pytanie i zmieniamy formułę Dźwigaczy Kultury. Spotkanie tym razem będzie miało charakter dynamicznej dyskusji z udziałem grona ekspertów, widzów oraz internautów. Każdy z Was będzie miał możliwość zabrania głosu w dyskusji i zadania pytania uczestnikom Dźwigaczy Kultury. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na naszych kanałach na Facebooku oraz YouTubie i da Wam możliwość aktywnego udziału w Dźwigaczach Kultury. Już dziś zapiszcie sobie tę datę – 13 listopada, godzina 14:00.

Dlaczego to robimy?

Dźwigacze kultury czują się współodpowiedzialni. Za jakość powietrza, którym oddychamy. Za warunki życia tych, którym na starcie los podcina skrzydła. Za dostępność miejsc i usług – by nasza wspólna przestrzeń była wspólna bez wyjątków. A co, jeśli biznes dźwiga praktyki CSR tylko dla ciężkich pieniędzy, bo pomaganie to przede wszystkim dobra inwestycja? Co, jeśli wizerunek filantropa to papierowa fasada, za którą swoje biurka mają specjaliści PR? Podczas listopadowego spotkania w Centrum Kongresowym ICE Kraków zdemaskujemy domy z papieru i przyjrzymy się praktykom społecznej odpowiedzialności, które z pełnym zaangażowaniem zmieniają ten świat. W towarzystwie największych branżowych ekspertów pokażemy, że CSR to cel sam sobie, długofalowa strategia wypracowywana przez marki pokładające wiarę w to, że razem możemy więcej.

Kto weźmie udział?

Zaprosiliśmy ekspertów z różnych światów – kultury, biznesu, organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych – oni wiedzą, jak mądrze zadbać o wspólne pastwisko. Potencjalna rentowność ich praktyk CSR nie jest dla nich pierwszą przesłanką do tego, by podjąć działania tu i teraz. Nie są też biznesowym Robin Hoodem, zabierając bogatym i rozdając biednym, nie zdobywają względów i taniego poklasku obdarowując innych w imperatywie misji rodem z historii o Janosiku.

Choć sięgają po zagraniczne wzorce, jak nikt inny pracują na rzecz tego, by „dobre bo polskie” było czymś dużo więcej niż wyświechtanych sloganem. Przyjrzymy się, jak wdrażają strategie wsparcia i czym kierują się w wyborze grup docelowych swoich działań. Wpiszą swoje doświadczenia w krajobraz zmieniającego się rynku w Polsce, jak i sięgną po esencjonalne studia przypadków, które zmienią Wasze postrzeganie branży CSR. Opowiedzą nam, jak społeczna odpowiedzialność biznesu zmienia świat i jak oni zmieniają się, by sprostać wyzwaniom współczesnych podziałów, niedoborów i zmian klimatycznych.

Konferencja Dźwigacze Kultury 2019

13 listopada, Centrum Kongresowe ICE Kraków, godzina 14:00

WSTĘP BEZPŁATNY

Konferencja Dźwigacze Kultury 2019 odbędzie się 13 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Krakowskie Biuro Festiwalowe zaprasza na to wydarzenie przedstawicieli instytucji kultury z mniejszych i większych ośrodków, agencji eventowych i biznesu oraz wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w dyskusji. 

Grono ekspertów zainicjuje dyskusję i zachęci do próby sformułowania wspólnych przemyśleń na temat nurtujący nie tylko polską kulturę. „Czy CSR się opłaca?” – takie pytanie stawiamy w tym roku. Każdy głos jest ważny, dlatego liczmy na Wasz udział.

Dźwigacze Kultury 2019 otwierają się na nowych odbiorców. Młodych, zdolnych i chcących kreować kulturę. A wszystko zgodnie ze standardami społeczeństwa cyfrowego i kultury komunikacji w XXI wieku. Konferencja będzie transmitowana na żywo w internecie – za pośrednictwem Facebooka i YouTube’a – a wstęp dla chętnych, którzy będą chcieli zawitać do Krakowa 13 listopada, jest całkowicie darmowy.

Bezpłatne wejściówki do odebrania W TYM MIEJSCU.

 

Centrum Kongresowe ICE Kraków jest budynkiem dostępnym dla wszystkich grup odbiorców. Budynek jest również dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Wraz ze Stowarzyszeniem Dobrze przygotowaliśmy audiodeskrypcję ścieżek dojścia z przystanków komunikacji miejskiej oraz wybranych obiektów i pomieszczeń, co pozwoli na swobodne dotarcie i poruszanie się po Centrum.

Wszelkie informacje dotyczące dostępności budynku znajdziecie na stronie: http://icekrakow.pl/informacje-praktyczne

Konferencja będzie w całości tłumaczona na Polski Język Migowy.

Do dyspozycji gości jest Obsługa Widowni, która chętnie udzieli wszelkich informacji, pomoże znaleźć i dotrzeć do konkretnego miejsca na widowni.

W przypadku szczególnych potrzeb lub dodatkowych pytań – zadzwoń lub napisz do nas.

Koordynator dostępności:

Barbara Zając
mail: barbara.zajac@biurofestiwalowe.pl
telefon: +48 604 483 402 lub +48 12 354 27 31

Dźwigacze Kultury – konferencja zorganizowana po raz pierwszy w 2017 roku z okazji 20-lecia Krakowskiego Biura Festiwalowego – to jedno z największych wydarzeń w Polsce poświęcone w całości tematyce kultury, jej kontekstowi społecznemu i otoczeniu biznesowemu.

Celem konferencji jest rozmowa o wszelkich aspektach współczesnej kultury, od jej manifestacji w postaci mniejszych i większych wydarzeń, po dalekosiężne strategie i wpływ na gospodarkę. Tworzymy w Krakowie miejsce spotkania i wymiany doświadczeń, a także przestrzeń do dyskusji dla profesjonalistów związanych z kulturą nie tylko z Polski, ale też z całej Europy.

Konferencja Dźwigacze Kultury 2019 to zupełnie nowa formuła, ale wciąż ważkie tematy i eksperci, którzy pomogą nam się zastanowić nad postawionym pytaniem. „Czy CSR się opłaca?” – takie stawiamy w tym roku i wspólnie zachęcamy do szukania odpowiedzi. 

 Polityka prywatności i Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19 (dalej „Biuro”).

Biurem można się  skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl, pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00.

Biurze  wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCHŁUKASZ GAJDECKI z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków. Szczegółowe dane inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.biurofestiwalowe.pl oraz w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

 

Biuro przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. realizacji obowiązków Biura przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 3. w celach i w zakresie związanym z udziałem w projektach realizowanych przez Biuro, w tym w celu rezerwacji biletu i dokonania rozliczeń związanych z udziałem uczestnika w projekcie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b. RODO;
 4. marketingu i promocji produktów i usług Biura (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 5. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Biura (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat.

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Biuro następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Biura podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Biura.

Biuro informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in.
  o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
 2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Biuro nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Biuro bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy mam charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celu wskazywanym przez Administratora i udzieleniu zgody na takie przetwarzanie danych, w tym w celach marketingowych – podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne a zgoda na ich przetwarzanie może być wycofana w każdej chwili.

 

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (w katalogu plików przeglądarki). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo na stronie allaboutcookies.org

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Cookies dostarczają nam również danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z naszych serwisów internetowych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców (celem prezentacji treści promocyjnych za pośrednictwem serwisów internetowych) oraz przez firmy badawcze.

 

Usuwanie plików „cookies”
Korzystanie z plików „cookies” jest w pełni dobrowolne. Użytkownik może w każdym czasie zablokować i usunąć pliki „cookies” z poziomu używanego przez niego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek internetowych konieczne informacje można uzyskać:

 

Biuro informuje, że standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. W konsekwencji w braku woli korzystania z plików „cookies” konieczne jest dokonania zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej – aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Biuro informuje, że usunięcie lub zablokowanie plików „cookies” może spowodować utrudnienia, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystania z serwisu.

 

 

Krakowskie Biuro Festiwalowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://dzwigaczekultury.pl

 

Data publikacji serwisu internetowego: 2018.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.

 

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów ze względu na brak w części filmów  napisów oraz brak audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku.  Zdjęcia i grafiki w serwisie nie posiadają alternatywnych opisów, ich treść jest nie jest dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na urządzeniach mobilnych.

 

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tych samych  oknach.

Brak odpowiedniego kontrastu tekstu do tła; materiały osadzone na stronie nie są czytelne dla osób słabiej widzących.

Tekst nieco trudniejszy, zrozumiały dla osób z wykształceniem średnim lub mających duże doświadczenie życiowe, formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności (używanie maksymalnie dwóch kolorów; stosujemy jednak kapitaliki).

Oświadczenie sporządzono dnia 9.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 


KONTAKT

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Barbara Zając – mail: barbara.zajac@kbf.krakow.pl, tel./SMS: 604 483 402. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

KBF mieści się w lokalizacjach:

 

WYGRANA 2

Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu (do uzgodnienia, tel. +48 12 354 25 00), dojazd komunikacją miejską: przystanki: Rondo Grunwaldzkie, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Osiedle Podwawelskie (pętla)

Wejście do budynku: próg przed wejściem, możliwość skorzystania z domofonu i poproszenia o pomoc

Recepcja znajduje się naprzeciwko wejścia do budynku

Toaleta nie jest dostępna dla osób na wózkach

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.

Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

 

CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW, UL. M. KONOPNICKIEJ 17

Podczas każdego wydarzenia odbywającego się w Centrum do dyspozycji gości jest Obsługa Widowni. Chętnie udzieli wszelkich informacji, pomoże znaleźć i dotrzeć do konkretnego miejsca na widowni czy foyer. Pracownicy Obsługi Widowni są w Centrum już na co najmniej godzinę przed wydarzeniem.

PARKING/WINDY

Dysponujemy odpowiednio oznaczonymi miejscami parkingowymi na parkingu podziemnym. Z parkingu można dostać się bezpośrednio do foyer za pomocą wind. Kolejne windy zlokalizowane są już w wewnątrz budynku – część z nich w obrysie Sali Teatralnej. Pozwalają one na poruszanie się pomiędzy 4 poziomami foyer. Kolejny ciąg komunikacyjny znajduje się przy wejściu bocznym od strony Hotelu Park Inn – tam można skorzystać wind prowadzących bezpośrednio do sal na trzecim piętrze ICE Kraków.

TOALETY/SZATNIA

Toalety zlokalizowane są na każdym poziomie budynku. Szatnia znajduje się we foyer, na poziomie 0, po lewej stronie od wejścia głównego.

POKÓJ MEDYCZNY

Wejście do pokoju medycznego znajduje się w Foyer na poziomie 0, przy windach osobowych. Pokój wyposażony jest w leżankę, wózek inwalidzki, nosze, stojak do kroplówki, apteczkę pierwszej pomocy i podstawowe artykuły medyczne (bandaże, opatrunki itp.). Chęć wykorzystania pokoju medycznego powinna być zgłoszona obsłudze ICE Kraków lub przedstawicielowi organizatora wydarzenia.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Budynek jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dojazd jest w miarę dogodny, pobliskie skrzyżowanie posiada sygnalizację dźwiękową. Pracownicy na miejscu udzielają potrzebnych informacji, podczas wybranych wydarzeń świadczone są usługi asystenckie. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie obiektu z psem asystującym.

Wraz ze Stowarzyszeniem Dobrze przygotowaliśmy audiodeskrypcje ścieżek dojścia z przystanków komunikacji miejskiej oraz wybranych obiektów i pomieszczeń, co pozwoli na dotarcie i poruszanie się po venue Centrum Kongresowego ICE Kraków. Opisy znajdują na stronie internetowej http://icekrakow.pl/informacje-praktyczne w zakładce DOSTĘPNOŚĆ.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

PARKING

Dysponujemy odpowiednio oznaczonymi miejscami parkingowymi (tzw. „niebieskie koperty”) na parkingu podziemnym.

WEJŚCIE DO BUDYNKU

W Centrum zamontowane zostały bezprogowe drzwi, ułatwiające wjazd do budynku. Główne wejście do budynku od strony ulicy Barskiej obsługiwane jest przez dwoje drzwi obrotowych, jednak tuż obok nich, po prawej stronie, można znaleźć dodatkowe drzwi działające na fotokomórkę. Dodatkowo przy Centrum znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

TOALETY/SZATNIE

W ICE Kraków dysponujemy toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych – toalety takie są o wiele większe niż standardowe kabiny, posiadają niżej zamontowane oraz większe umywalki, muszle klozetowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz poręcze ułatwiające podnoszenie się z wózków. Toalety tego typu zlokalizowane są na każdym poziomie.

Szatnia znajduje się we foyer, na poziomie 0, po lewej stronie od wejścia głównego.

WIDOWNIA

Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się przy dedykowanych miejscach:

Parter rz. 1 m. 1, 16

Rząd 22, przy miejscu 1 i 15

W wyposażeniu budynku znajdują się platformy pod wózki dla osób z niepełnosprawnością ruchową, co zwiększa dostępność widowni poprzez przeznaczenie ww. osobom miejsc dedykowanych tylko dla nich.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

W budynku nie dysponujemy pętlą indukcyjną. Przy wybranych wydarzeniach korzystamy z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego. Wybrani pracownicy przeszli kurs podstaw PJM w Polskim Związku Głuchych – Oddział Małopolski.

 

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2:

DOJAZD:

Parking – Plac Wszystkich Świętych 5 (wjazd tylko od ul. Poselskiej)

obok klasztoru Franciszkanów

cena: 80 zł/doba lub 8 zł/h

parking czynny: poniedziałek – sobota 7:00 – 22:00, niedziela 9:00 -22:00

Komunikacja miejska: przystanek Plac Wszystkich Świętych, ok. 100 metrów od budynku

wejście od ul. Grodzkiej: brak progów, szerokie drzwi

wejście od pl. Wszystkich Świętych: stopnie, brak podjazdu dla wózków

W budynku znajduje się winda. Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku. Toaleta na I piętrze (przy sali konferencyjnej) nie jest dostępna dla osób na wózkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.

Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

 

POWIŚLE 11

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Toalety (płatne) na zewnątrz budynku są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością – posiadają oznaczenia i szerokie drzwi wejściowe. UWAGA! Aby dostać się do samego budynku, trzeba pokonać strome schody. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z podjazdu.

Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.

Lokalizacja

Centrum Kongresowe
ICE Kraków

ul. Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków

Zdjęcie ICE Kraków

Kontakt

NAPISZ
DO
NAS

Partnerzy

organizator

partner dla Krakowa