menu
Witamy
13 listopada
2019

O wydarzeniu

Dźwigacze Kultury 2019

Czy CSR się opłaca?

W tym roku stawiamy takie pytanie i zmieniamy formułę Dźwigaczy Kultury. Spotkanie tym razem będzie miało charakter dynamicznej dyskusji z udziałem grona ekspertów, widzów oraz internautów. Każdy z Was będzie miał możliwość zabrania głosu w dyskusji i zadania pytania uczestnikom Dźwigaczy Kultury. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na naszych kanałach na Facebooku oraz YouTubie i da Wam możliwość aktywnego udziału w Dźwigaczach Kultury. Już dziś zapiszcie sobie tę datę – 13 listopada, godzina 14:00.

Dlaczego to robimy?

Dźwigacze kultury czują się współodpowiedzialni. Za jakość powietrza, którym oddychamy. Za warunki życia tych, którym na starcie los podcina skrzydła. Za dostępność miejsc i usług – by nasza wspólna przestrzeń była wspólna bez wyjątków. A co, jeśli biznes dźwiga praktyki CSR tylko dla ciężkich pieniędzy, bo pomaganie to przede wszystkim dobra inwestycja? Co, jeśli wizerunek filantropa to papierowa fasada, za którą swoje biurka mają specjaliści PR? Podczas listopadowego spotkania w Centrum Kongresowym ICE Kraków zdemaskujemy domy z papieru i przyjrzymy się praktykom społecznej odpowiedzialności, które z pełnym zaangażowaniem zmieniają ten świat. W towarzystwie największych branżowych ekspertów pokażemy, że CSR to cel sam sobie, długofalowa strategia wypracowywana przez marki pokładające wiarę w to, że razem możemy więcej.

Kto weźmie udział?

Zaprosiliśmy ekspertów z różnych światów – kultury, biznesu, organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych – oni wiedzą, jak mądrze zadbać o wspólne pastwisko. Potencjalna rentowność ich praktyk CSR nie jest dla nich pierwszą przesłanką do tego, by podjąć działania tu i teraz. Nie są też biznesowym Robin Hoodem, zabierając bogatym i rozdając biednym, nie zdobywają względów i taniego poklasku obdarowując innych w imperatywie misji rodem z historii o Janosiku.

Choć sięgają po zagraniczne wzorce, jak nikt inny pracują na rzecz tego, by „dobre bo polskie” było czymś dużo więcej niż wyświechtanych sloganem. Przyjrzymy się, jak wdrażają strategie wsparcia i czym kierują się w wyborze grup docelowych swoich działań. Wpiszą swoje doświadczenia w krajobraz zmieniającego się rynku w Polsce, jak i sięgną po esencjonalne studia przypadków, które zmienią Wasze postrzeganie branży CSR. Opowiedzą nam, jak społeczna odpowiedzialność biznesu zmienia świat i jak oni zmieniają się, by sprostać wyzwaniom współczesnych podziałów, niedoborów i zmian klimatycznych.

Konferencja Dźwigacze Kultury 2019

13 listopada, Centrum Kongresowe ICE Kraków, godzina 14:00

WSTĘP BEZPŁATNY

Konferencja Dźwigacze Kultury 2019 odbędzie się 13 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Krakowskie Biuro Festiwalowe zaprasza na to wydarzenie przedstawicieli instytucji kultury z mniejszych i większych ośrodków, agencji eventowych i biznesu oraz wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w dyskusji. 

Grono ekspertów zainicjuje dyskusję i zachęci do próby sformułowania wspólnych przemyśleń na temat nurtujący nie tylko polską kulturę. „Czy CSR się opłaca?” – takie pytanie stawiamy w tym roku. Każdy głos jest ważny, dlatego liczmy na Wasz udział.

Dźwigacze Kultury 2019 otwierają się na nowych odbiorców. Młodych, zdolnych i chcących kreować kulturę. A wszystko zgodnie ze standardami społeczeństwa cyfrowego i kultury komunikacji w XXI wieku. Konferencja będzie transmitowana na żywo w internecie – za pośrednictwem Facebooka i YouTube’a – a wstęp dla chętnych, którzy będą chcieli zawitać do Krakowa 13 listopada, jest całkowicie darmowy.

Bezpłatne wejściówki do odebrania W TYM MIEJSCU.

 

Centrum Kongresowe ICE Kraków jest budynkiem dostępnym dla wszystkich grup odbiorców. Budynek jest również dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Wraz ze Stowarzyszeniem Dobrze przygotowaliśmy audiodeskrypcję ścieżek dojścia z przystanków komunikacji miejskiej oraz wybranych obiektów i pomieszczeń, co pozwoli na swobodne dotarcie i poruszanie się po Centrum.

Wszelkie informacje dotyczące dostępności budynku znajdziecie na stronie: http://icekrakow.pl/informacje-praktyczne

Konferencja będzie w całości tłumaczona na Polski Język Migowy.

Do dyspozycji gości jest Obsługa Widowni, która chętnie udzieli wszelkich informacji, pomoże znaleźć i dotrzeć do konkretnego miejsca na widowni.

W przypadku szczególnych potrzeb lub dodatkowych pytań – zadzwoń lub napisz do nas.

Koordynator dostępności:

Barbara Zając
mail: barbara.zajac@biurofestiwalowe.pl
telefon: +48 604 483 402 lub +48 12 354 27 31

Dźwigacze Kultury – konferencja zorganizowana po raz pierwszy w 2017 roku z okazji 20-lecia Krakowskiego Biura Festiwalowego – to jedno z największych wydarzeń w Polsce poświęcone w całości tematyce kultury, jej kontekstowi społecznemu i otoczeniu biznesowemu.

Celem konferencji jest rozmowa o wszelkich aspektach współczesnej kultury, od jej manifestacji w postaci mniejszych i większych wydarzeń, po dalekosiężne strategie i wpływ na gospodarkę. Tworzymy w Krakowie miejsce spotkania i wymiany doświadczeń, a także przestrzeń do dyskusji dla profesjonalistów związanych z kulturą nie tylko z Polski, ale też z całej Europy.

Konferencja Dźwigacze Kultury 2019 to zupełnie nowa formuła, ale wciąż ważkie tematy i eksperci, którzy pomogą nam się zastanowić nad postawionym pytaniem. „Czy CSR się opłaca?” – takie stawiamy w tym roku i wspólnie zachęcamy do szukania odpowiedzi. 

 Polityka prywatności i Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19 (dalej „Biuro”).

Biurem można się  skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl, pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00.

Biurze  wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCHŁUKASZ GAJDECKI z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków. Szczegółowe dane inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.biurofestiwalowe.pl oraz w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

 

Biuro przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. realizacji obowiązków Biura przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 3. w celach i w zakresie związanym z udziałem w projektach realizowanych przez Biuro, w tym w celu rezerwacji biletu i dokonania rozliczeń związanych z udziałem uczestnika w projekcie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b. RODO;
 4. marketingu i promocji produktów i usług Biura (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 5. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Biura (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat.

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Biuro następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Biura podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Biura.

Biuro informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in.
  o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
 2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Biuro nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Biuro bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy mam charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celu wskazywanym przez Administratora i udzieleniu zgody na takie przetwarzanie danych, w tym w celach marketingowych – podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne a zgoda na ich przetwarzanie może być wycofana w każdej chwili.

 

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (w katalogu plików przeglądarki). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo na stronie allaboutcookies.org

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Cookies dostarczają nam również danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z naszych serwisów internetowych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców (celem prezentacji treści promocyjnych za pośrednictwem serwisów internetowych) oraz przez firmy badawcze.

 

Usuwanie plików „cookies”
Korzystanie z plików „cookies” jest w pełni dobrowolne. Użytkownik może w każdym czasie zablokować i usunąć pliki „cookies” z poziomu używanego przez niego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek internetowych konieczne informacje można uzyskać:

 

Biuro informuje, że standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. W konsekwencji w braku woli korzystania z plików „cookies” konieczne jest dokonania zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej – aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Biuro informuje, że usunięcie lub zablokowanie plików „cookies” może spowodować utrudnienia, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystania z serwisu.

 

 

Lokalizacja

Centrum Kongresowe
ICE Kraków

ul. Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków

Zdjęcie ICE Kraków

Kontakt

NAPISZ
DO
NAS

Partnerzy

organizator

partner dla Krakowa