menu
Witamy
3-4 października 2018
Centrum Kongresowe ICE Kraków
KONFERENCJA
DŹWIGACZE
KULTURY 2018
Zarejestruj się

o konferencji

WSPÓLNOTA
PARTYCYPACJA
BUDOWANIE

Jak napisać wniosek, znaleźć sponsora, stworzyć markę? Jak zbudować narrację i przyciągnąć media? Jak wykreować nowy festiwal? O kulturze rozpiętej między marzeniem i budżetem, ale też łączącej terytoria i środowiska będziemy rozmawiać podczas październikowej konferencji Dźwigacze Kultury 2018.

Ubiegłoroczna konferencja Dźwigacze Kultury została zorganizowana w dwudziestolecie Krakowskiego Biura Festiwalowego. Kolejna, druga edycja to czas zmian: program, przestrzeń debat oraz warsztaty oddajemy instytucjom kultury oraz podmiotom wspierającym kulturę z całej Polski oraz innych krajów Europy. Tym razem skoncentrujemy się na wieloaspektowym charakterze współczesnej kultury – od wydarzeń organizowanych w małych miejscowościach, po wymiar międzynarodowy. Jeśli projekty z wielkich miast – to jako źródło inspiracji. Dowiemy się m.in., jak realizacja długofalowych programów i strategii kulturalnych może wpływać na dobrostan mieszkańców i nasze najbliższe otoczenie, zwrócimy uwagę na mniej widoczne w codziennym medialnym życiu aspekty organizowania wydarzeń.

Wspólnota, partycypacja, budowanie – te wartości dobitnie podkreślał ubiegłoroczny Trendbook, który powstał we współpracy z ThinkTankiem jako efekt i podsumowanie obrad pierwszej konferencji Dźwigacze Kultury. Na prośbę uczestników oraz prelegentów te właśnie zagadnienia będą obecne w panelach i wykładach 2018 roku. „Kultura włączania”, „Kultura jest kobietą” czy „Kultura bez barier” to tylko niektóre z tematów dotykających tego problemu.

Nasze zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli m.in prof. Piotr Sztompka, który wygłosi tegoroczny wykład inauguracyjny: Kultura fundamentem wspólnoty, koordynatorka  Nottingham UNESCO City of Literature Sandeep Mahal, konsultantka biznesowa Alicja Moszyńska oraz hiszpański kolekcjoner sztuki i autorytet w dziedzinie reklamy Luis Bassat.

Podczas konferencji będziemy badać, diagnozować – ale też poznawać i uczyć się. Właśnie dlatego stawiamy w tym roku na warsztaty: jak napisać wniosek o grant, znaleźć sponsora, stworzyć markę? Jak zbudować odpowiednią narrację i przyciągnąć ogólnopolskie media do wydarzeń o wymiarze lokalnym? Jak wykreować znaczący festiwal w małym mieście czy wręcz… na pustkowiu? Odchodzimy od perspektywy „silnych graczy”: warto dostrzec, ze kultura to także ogromny i często niedoceniany wysiłek, dokonywany „daleko od szosy”, dzięki zaangażowaniu, ale i umiejętnościom grupy pasjonatów.

To tylko wybrane wątki, jakie pojawią się podczas dwóch dni konferencji, w programie której uwzględniliśmy także wydarzenia towarzyszące, takie jak spacery literackie oraz wieczorne spotkanie w doskonałej krakowskiej atmosferze. Kultura ciągle łączy? Dajmy się przekonać!

Rejestracja trwa. Zapraszamy!

„Trendbook. Nastaw się na kulturę” podsumowujący zeszłoroczną edycję konferencji jest już dostępny: tutaj

Dźwigacze Kultury – konferencja zorganizowana po raz pierwszy w 2017 roku z okazji 20-lecia Krakowskiego Biura Festiwalowego – to jedno z największych wydarzeń w Polsce poświęcone w całości tematyce kultury, jej kontekstowi społecznemu i otoczeniu biznesowemu.

Celem konferencji jest rozmowa o wszelkich aspektach współczesnej kultury, od jej manifestacji w postaci mniejszych i większych wydarzeń, po dalekosiężne strategie i wpływ na gospodarkę. Tworzymy w Krakowie miejsce spotkania i wymiany doświadczeń, a także przestrzeń do dyskusji dla profesjonalistów związanych z kulturą nie tylko z Polski, ale też z całej Europy.

Konferencja Dźwigacze Kultury 2018 to pole do zdobywania wiedzy i doświadczeń, do badania i diagnozowania. W szeregu merytorycznych spotkań – wykładów, paneli i warsztatów – uczestnicy dowiedzą się, jak organizować i zapewniać finansowanie wydarzeniom, ale też jak planować długofalowe programy kulturalne oraz w jaki sposób ich realizacja może wpływać na dobrostan mieszkańców i nasze najbliższe otoczenie.

W roku 2018 będziemy razem rozmawiać o „Kulturze włączania” i szukać odpowiedzi na ważkie pytania: czy „Kultura jest kobietą” oraz czym jest „Kultura bez barier”. A to tylko przykłady tematów zawartych w bogatym tegorocznym programie.

Konferencja Dźwigacze Kultury 2018 odbędzie się w dniach 3 i 4 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Krakowskie Biuro Festiwalowe zaprasza na to wydarzenie przedstawicieli instytucji kultury z mniejszych i większych ośrodków, agencji eventowych i biznesu.

Grono ekspertów z różnych dziedzin zainicjuje dyskusję i zachęci do próby sformułowania wspólnych przemyśleń na tematy nurtujące nie tylko polską kulturę. Każdy głos jest ważny, a tegoroczny program pozwala na odejście od perspektywy wielkich instytucji i ośrodków miejskich.

Ważnym elementem konferencji będą warsztaty: jak napisać wniosek o grant, znaleźć sponsora, stworzyć markę? Jak zbudować odpowiednią narrację i przyciągnąć ogólnopolskie media do wydarzeń o wymiarze lokalnym? Jak wykreować znaczący festiwal w małym mieście czy wręcz… na pustkowiu?

15 trendów, 17 autorów i jeden wspólny mianownik: odbiorca kultury. Krakowskie Biuro Festiwalowe razem z THINKTANK przedstawiają wyjątkową publikację – Trendbook. Nastaw się na kulturę. Eksperci – badacze, kulturoznawcy, managerowie, a także analitycy trendów – opisują w nim kierunki, w których podąża kultura. Zaproszenie do współpracy przy wydawnictwie przyjęli m.in. Zuzanna Skalska, Małgorzata Bonikowska, Charles Landry i Jacek Wasilewski.

Rozeznanie w świecie ułatwia badanie trendów – to dzięki niemu jesteśmy na bieżąco. Jednocześnie dzięki łatwemu dostępowi do mediów wszyscy jesteśmy dziś i obserwatorami, i współtwórcami trendów – nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy. W tym natłoku możliwości warto więc umieć wychwytywać oraz analizować mody i tendencje. Wówczas dopiero da się z nich mądrze skorzystać.

„Krakowskie Biuro Festiwalowe od 20 lat angażuje się w rozwój kultury, a także społeczeństwa, które w tej kulturze uczestniczy. Nowoczesna instytucja kultury powinna dzielić się tym doświadczeniem, dlatego też razem z THINKTANK stworzyliśmy wydawnictwo, które pozwala wybiegać myślami w przyszłość, daje możliwość kreowania nowoczesnych polityk kulturalnych i tworzenia wydarzeń atrakcyjnych. Wydarzeń, w których publiczność będzie chciała uczestniczyć, gdyż będą stanowić dla niej nie tylko rozrywkę, ale także wartość merytoryczną” – mówi Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Trendbooku poruszamy m.in. problem fake newsów i odpowiedzialności za słowo, analizujemy model nowoczesnego partnerstwa między kulturą a biznesem, badamy temat dystrybucji kultury w erze Big Data, ale także zwracamy się w stronę lokalności, work-life balance i kultury włączania.

„Świat, w którym żyjemy, podlega obecnie intensywnym zmianom. Globalizacja, informatyzacja, urbanizacja to najważniejsze zjawiska ostatnich dekad. Zmiany widoczne są również w kulturze. Warto przyglądać się trendom, które będą kształtować »zachodnią cywilizację« do 2050 roku oraz opracowywać rekomendacje, jak do nich podejść, aby im sprostać” – mówi Małgorzata Bonikowska, współzałożycielka ośrodka THINKTANK i prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz THINKTANK nie tylko śledzą i próbują analizować trendy, ale mają też ambicję je tworzyć – do czego zachęcamy również czytelników Trendbooka. Zaangażowanie i aktywna partycypacja z pewnością przyczyniają się do rozwoju kultury, co dla nas wszystkich – zarówno jej twórców, jak i odbiorców – stanowi wymierną korzyść i źródło satysfakcji.

Ten cel przyświecał też konferencji Dźwigacze Kultury, która odbyła się 4 i 5 października 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Trendbook powstał z inspiracji tym wydarzeniem, a były to dwa dni wypełnione panelami, warsztatami i wykładami z udziałem specjalistów z zakresu marketingu, sponsoringu, PR i zarządzania w kulturze. Ideą dwudniowej konferencji było przede wszystkim spotkanie osób zajmujących się – w różnym aspekcie i na różnym etapie – organizacją wydarzeń kulturalnych oraz wspierających ich w tym partnerów. „Chcemy zwrócić się w stronę menedżerów, animatorów, przedstawicieli biznesu i partnerów – ludzi, którzy zajmują się tworzeniem kultury oraz tych, którzy ją wspierają – by dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i zachęcić ich do zaprezentowania własnych” – mówiła przed konferencją Magdalena Łukasik, zastępca dyrektora KBF ds. marketingu.

TRENDBOOK

TRENDBOOK
NASTAW
SIĘ NA
KULTURĘ
pobierz trendbook w ramach usługi Pay Per Post

program

WSPÓLNOTA
PARTYCYPACJA
BUDOWANIE
09:00 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 11:00
Sala S1

Wykład inauguracyjny: Kultura jako fundament wspólnoty

Prelegenci:
 • Prof. dr hab. Piotr Sztompka / Profesor UJ, profesor zwyczajny WSE im. J. Tischnera.
11:00 – 12:00
Sala S2

PANEL DYSKUSYJNY I: „Daleko od szosy”

Prelegenci:
 • Joanna Kalisz-Dziki / Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach
 • Roman Gutek / Gutek Film
Moderator:
 • Filip Springer
12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:30
Sala S2

Narodziny marki – czyli jak tworzyć marki dla instytucji kultury

Prelegenci:
 • Jacek Kłosiński / klosinski.net
13:30 – 14:30

Przerwa obiadowa

08:30 – 09:30

REJESTRACJA

09:30 – 10:30
Sala S2

Kultura włączania

10:30 – 11:30
Sala S2

Miasta Literatury UNESCO

Prelegenci:
 • Sandeep Mahal / Nottingham UNESCO City of Literature
 • Chris Gribble / National Centre for Writing
11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:00
Sala S2

PANEL DYSKUSYJNY II – „Kultura jest kobietą”

Prelegenci:
 • Leszek Jażdżewski / Liberté!
 • Joanna Kos-Krauze
Moderator:
 • Agata Diduszko-Zyglewska
13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:30 – 15:00
Sala S2

Rola kultury w procesie odrodzenia miejskiego

Prelegenci:
 • Paweł Kubicki / Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
15:30 – 17:30

Spacer literacki „Fantastyczny Kraków”

Prelegenci:
 • Paweł Majka / Smokopolitan, GIKZ.pl

zarejestruj się

WSPÓLNOTA
PARTYCYPACJA
BUDOWANIE

lokalizacja

Centrum Kongresowe
ICE Kraków

ul. Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków

Zdjęcie ICE Kraków

kontakt

WSPÓLNOTA
PARTYCYPACJA
BUDOWANIE

organizatorzy

BIZNES
W
KULTURZE

organizatorzy

partner merytoryczny

partner technologiczny

partner dla Krakowa

partner medialny