menu
Witamy
3-4 października 2018
Centrum Kongresowe ICE Kraków
KONFERENCJA
DŹWIGACZE
KULTURY
POWRACA
Do zobaczenia w Krakowie

o konferencji

MIASTO
EKO-
SYSTEMEM
KULTURY

3 i 4 października zapraszamy do Krakowa na drugą edycję Konferencji DŹWIGACZE KULTURY, podczas której porozmawiamy m.in. o budowaniu i podtrzymywaniu dobrych relacji między światem kultury i biznesu. W tym roku powrócimy do Centrum Kongresowego ICE Kraków. Szczegóły programu już wkrótce na naszej stronie. Do zobaczenia w październiku w Krakowie!

„Trendbook. Nastaw się na kulturę” podsumowujący zeszłoroczną edycję konferencji jest już dostępny: tutaj

W 1997 roku powstała miejska instytucja kultury, powołana w związku z przyznaniem Krakowowi – wspólnie z 8 innymi miastami kontynentu – tytułu Europejskiego Miasta Kultury. Biuro Festiwalowe Kraków 2000, które udowodniło swą przydatność dla miasta i stało się prekursorską miejską jednostką w skali Polski, kontynuowało i rozwijało działalność również po roku 2000.

Od tego czasu wiele się zdarzyło: zmianie uległa nazwa i adres biura, a jego zakres działania rozszerzył się o liczne aspekty – od sieci informacji miejskiej poprzez Krakow Film Commission, aż po koordynację wydarzeń Krakowa – Miasta Literatury UNESCO i zarządzanie Centrum Kongresowym ICE Kraków. Nie zmieniły się jednak wartości, na których biuro buduje swoją profesjonalną działalność, potwierdzając nieustannie przydatność dla miasta i mieszkańców. Także dzięki temu w 2017 roku Krakowskie Biuro Festiwalowe obchodziło swoje 20-lecie.

Od czerwca 2016 roku trwały prace nad programowaniem konferencji, która miała zaznaczyć tę ważną w historii instytucji cezurę. W toku spotkań i dyskusji wyłoniła się wspólna koncepcja całego zespołu KBF: chcieliśmy zwrócić się w stronę menedżerów kultury i biznesu – ludzi, którzy zajmują się administrowaniem kulturą oraz tych, którzy ją wspierają – by dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i zachęcić ich do zaprezentowania własnych.

Wykłady i sesje plenarne, panele i warsztaty wypełniające program konferencji Dźwigacze Kultury złożyły się na spójny obraz: wspólnie określiliśmy wyzwania stojące dziś przed organizatorami wydarzeń kulturalnych i ich partnerami, podjęliśmy także próbę zdefiniowania nurtów, jakie w najbliższych latach zdominują myślenie o kulturze – w skali państwa, miasta, lokalnej społeczności.

Pierwsza Konferencja Dźwigacze Kultury odbyła się w dniach 4 i 5 października 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Było to wydarzenie branżowe, na które Krakowskie Biuro Festiwalowe, obchodzące w tym roku jubileusz 20-lecia działalności – zaprosiło przedstawicieli instytucji kultury, agencji eventowych i biznesu. Istotnym założeniem programowym było wykorzystanie doświadczeń pracowników KBF oraz organizacyjnego i intelektualnego potencjału naszych partnerów: wierzymy, że transfer wiedzy jest ważnym czynnikiem rozwoju życia kulturalnego.

Grono zaproszonych ekspertów z różnych dziedzin przedstawiło swoje przemyślenia, które złożyły się na spójny obraz i pozwoliły wypracować stanowisko w kluczowych kwestiach: jak zarządzać kulturą, jak ją programować, jak radzić sobie w środowisku biznesu, jak biznes widzi swoje miejsce w kulturze, jak przewidywać trendy czy jak zarządzać publicznością.

Osobnym pasmem konferencyjnym była część poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa – Kraków chce dzielić się swoimi wyjątkowymi doświadczeniami z organizacji wielkoformatowych wydarzeń kulturalnych, a także z wydarzeń takich, jak strefa kibica w czasie UEFA Euro 2012 czy jedno z największych wydarzeń w Europie w 2016 roku – Światowe Dni Młodzieży.

15 trendów, 17 autorów i jeden wspólny mianownik – odbiorca kultury. Krakowskie Biuro Festiwalowe razem z THINKTANK przedstawiają wyjątkową publikację – Trendbook. Nastaw się na kulturę. Eksperci – badacze, kulturoznawcy, managerowie, a także analitycy trendów – opisują w nim kierunki, w których podąża kultura. Zaproszenie do współpracy przy wydawnictwie przyjęli m.in. Zuzanna Skalska, Małgorzata Bonikowska, Charles Landry i Jacek Wasilewski.

Rozeznanie w świecie ułatwia badanie trendów – to dzięki niemu jesteśmy na bieżąco. Jednocześnie dzięki łatwemu dostępowi do mediów wszyscy jesteśmy dziś i obserwatorami, i współtwórcami trendów nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy. W tym natłoku możliwości warto więc umieć wychwytywać oraz analizować mody i tendencje. Wówczas dopiero da się z nich mądrze skorzystać.

„Krakowskie Biuro Festiwalowe od 20 lat angażuje się w rozwój kultury, a także społeczeństwa, które w tej kulturze uczestniczy. Nowoczesna instytucja kultury powinna dzielić się tym doświadczeniem, dlatego też razem z THINKTANK stworzyliśmy wydawnictwo, które pozwala wybiegać myślami w przyszłość, daje możliwość kreowania nowoczesnych polityk kulturalnych i tworzenia wydarzeń atrakcyjnych. Wydarzeń, w których publiczność będzie chciała uczestniczyć, gdyż będą stanowić dla niej nie tylko rozrywkę, ale także wartość merytoryczną” – mówi Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Trendbooku poruszamy m.in. problem fake news’ów i odpowiedzialności za słowo, analizujemy model nowoczesnego partnerstwa między kulturą a biznesem, badamy temat dystrybucji kultury w erze Big Data, ale także zwracamy się w stronę lokalności, work-life balance i kultury włączania.

„Świat, w którym żyjemy podlega obecnie intensywnym zmianom. Globalizacja, informatyzacja, urbanizacja to najważniejsze zjawiska ostatnich dekad. Zmiany widoczne są również w kulturze. Warto przyglądać się trendom, które będą kształtować «zachodnią cywilizację» do 2050 roku oraz opracowywać rekomendacje, jak do nich podejść, aby im sprostać” – mówi Małgorzata Bonikowska, współzałożycielka ośrodka THINKTANK i prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz THINKTANK nie tylko śledzą i próbują analizować trendy, ale mają też ambicję je tworzyć – do czego zachęcamy również czytelników Trendbooka. Zaangażowanie i aktywna partycypacja z pewnością przyczyniają się do rozwoju kultury, co dla nas wszystkich – zarówno jej twórców, jak i odbiorców – stanowi wymierną korzyść i źródło satysfakcji.

Ten cel przyświecał też konferencji Dźwigacze Kultury, która odbyła się 4-5 października 2017 w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Trendbook powstał z inspiracji tym wydarzeniem, a były to dwa dni wypełnione panelami, warsztatami i wykładami z udziałem specjalistów z zakresu marketingu, sponsoringu, PR i zarządzania w kulturze. Ideą dwudniowej konferencji było przede wszystkim spotkanie osób zajmujących się – w różnym aspekcie i na różnym etapie – organizacją wydarzeń kulturalnych oraz wspierających ich w tym partnerów. „Chcemy zwrócić się w stronę menedżerów, animatorów, biznesu i partnerów – ludzi, którzy zajmują się tworzeniem kultury oraz tych, którzy ją wspierają – by dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i zachęcić ich do zaprezentowania własnych” – mówiła przed konferencją Magdalena Łukasik, zastępca dyrektora KBF ds. marketingu.

TRENDBOOK

TRENDBOOK
NASTAW
SIĘ NA
KULTURĘ
pobierz trendbook w ramach usługi Pay Per Post

lokalizacja

ODBIORCA
KULTURY
PRZYSZŁO
-ŚCI

Centrum Kongresowe
ICE Kraków

ul. Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków

Zdjęcie ICE Kraków

kontakt

MIASTO
EKO-
SYSTEMEM
KULTURY

organizatorzy

BIZNES
W
KULTURZE

organizatorzy

partner merytoryczny

partner technologiczny

partner dla Krakowa