menu
Witamy
04 – 05.10.2017
Centrum Kongresowe ICE Kraków
ODBIORCA
KULTURY
PRZYSZŁO
-ŚCI
weź udział w konferencji

o konferencji

MIASTO
EKO-
SYSTEMEM
KULTURY

W 1997 roku powstała miejska instytucja kultury, powołana w związku z przyznaniem Krakowowi – wspólnie z 8 innymi miastami kontynentu – tytułu Europejskiego Miasta Kultury. Biuro Festiwalowe Kraków 2000, które udowodniło swą przydatność dla miasta i stało się prekursorską miejską jednostką w skali Polski, kontynuowało i rozwijało działalność również po roku 2000.

Od tego czasu wiele się zdarzyło: zmianie uległa nazwa i adres biura, a jego zakres działania rozszerzył się o liczne aspekty – od sieci informacji miejskiej poprzez Krakow Film Commission, aż po koordynację wydarzeń Krakowa – Miasta Literatury UNESCO i zarządzanie Centrum Kongresowym ICE Kraków. Nie zmieniły się jednak wartości, na których biuro buduje swoją profesjonalną działalność, potwierdzając nieustannie przydatność dla miasta i mieszkańców. Także dzięki temu w 2017 roku Krakowskie Biuro Festiwalowe obchodzi swoje 20-lecie.

Od czerwca 2016 roku trwały prace nad programowaniem konferencji, która ma zaznaczyć tę ważną w historii instytucji cezurę. W toku spotkań i dyskusji wyłoniła się wspólna koncepcja całego zespołu KBF: chcemy zwrócić się w stronę menedżerów kultury i biznesu – ludzi, którzy zajmują się administrowaniem kulturą oraz tych, którzy ją wspierają – by dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i zachęcić ich do zaprezentowania własnych.

Wykłady i sesje plenarne, panele i warsztaty wypełniające program konferencji Dźwigacze Kultury złożą się na spójny obraz: wspólnie określimy wyzwania stojące dziś przed organizatorami wydarzeń kulturalnych i ich partnerami, podejmiemy także próbę zdefiniowania nurtów, jakie w najbliższych latach zdominują myślenie o kulturze – w skali państwa, miasta, lokalnej społeczności.

Konferencja Dźwigacze Kultury odbędzie się w dniach 4 i 5 października 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Będzie to wydarzenie branżowe, na które Krakowskie Biuro Festiwalowe, obchodzące w tym roku jubileusz 20-lecia działalności – zaprasza przedstawicieli instytucji kultury, agencji eventowych i biznesu. Istotnym założeniem programowym jest wykorzystanie doświadczeń pracowników KBF oraz organizacyjnego i intelektualnego potencjału naszych partnerów: wierzymy, że transfer wiedzy jest ważnym czynnikiem rozwoju życia kulturalnego.

Grono zaproszonych ekspertów z różnych dziedzin przedstawi swoje przemyślenia, które złożą się na spójny obraz i pozwolą wypracować stanowisko w kluczowych kwestiach: jak zarządzać kulturą, jak ją programować, jak radzić sobie w środowisku biznesu, jak biznes widzi swoje miejsce w kulturze, jak przewidywać trendy czy jak zarządzać publicznością.

Osobnym pasmem konferencyjnym będzie część poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa – Kraków chce dzielić się swoimi wyjątkowymi doświadczeniami z organizacji wielkoformatowych wydarzeń kulturalnych, a także z wydarzeń takich, jak strefa kibica w czasie UEFA Euro 2012 czy jedno z największych wydarzeń w Europie w 2016 roku – Światowe Dni Młodzieży.

program

PRZE-
MYSŁY
KREA-
TYWNE
09:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Otwarcie konferencji

10:10 – 11:00

Wykład inauguracyjny Zuzanny Skalskiej

Prelegenci:
  • Zuzanna Skalska / 360Inspiration
11:00 – 12:30

Odbiorca kultury przyszłości

Prelegenci:
  • Izabela Helbin / Krakowskie Biuro Festiwalowe
  • Sławomir Czarnecki / Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
Moderator:
  • Michał Nogaś
12:30 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00 – 14:30

Miasto ekosystemem kultury

Prelegenci:
  • Faith Liddell / Festivals Edinburgh
  • Andrzej Kulig / Miasto Kraków
  • Rafał Chwała / Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art'n'Music Festival
  • Marek Wysocki / Centrum Projektowania Uniwersalnego
Moderator:
  • Małgorzata Bonikowska / THINKTANK
14:30 – 15:30

Lunch

zarejestruj się

BIZNES
W
KULTURZE

lokalizacja

ODBIORCA
KULTURY
PRZYSZŁO
-ŚCI

Centrum Kongresowe
ICE Kraków

ul. Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków

Zdjęcie ICE Kraków

kontakt

MIASTO
EKO-
SYSTEMEM
KULTURY

organizatorzy

BIZNES
W
KULTURZE

organizatorzy

partner merytoryczny

partner technologiczny

partner dla Krakowa

partner warsztatów Cultural Skills Academy